Reklamationsformulär för golv

Här hittar du reklamationsformulär för golv.

  1) Involverade personer

  Slutanvändare (Där gulvet är monterad)
  Golvläggare
  Återförsäljare
  Har reklamationen inspekterats av en återförsäljare?

  2) Information om golvet

  a) Typ:
  LaminatgolvLamellparkett
  b) Yta:
  LackVanl. OljaVitoljaLaminat
  b2) Ange andra här:
  c) Tjocklek i mm::
  d) Träsort/laminatfärg:
  e) Produktionsnummer (står på baksidan av panelerna
  eller på emballaget – fråga ev. din återförsäljare)
  f) Vilket datum köptes golvet? (bifoga kvitto)
  g) Vilket datum monterades golvet?
  h) Vad är det för typ av rum (t.ex. vardagsrum) och hur stort är rummet?
  i) Hur länge har paket med golv acklimatiserad i rummet
  innan montering?
  j) Hur många paket/m² är använd?

  3) Skadeförlopp

  a) När upptäcktes skadan (månad och år)?
  b) Vad har hänt med golvet? ((Viktigt! Bifoga ritning av rummet med information om längd och bredd samt med skadans läge tydligt markerat. Kom ihåg att även märka ut dörren.)
  Ladda upp filen här:
  Ladda upp filen här:
  Ladda upp filen här:

  4) Undergolvet och underliggande utrymme

  a) Hur är undergolvet uppbyggt till och med fast undergolv? (t.ex. golvtyp, 2 mm foam, 0,20 mm PE-folie, betonggolv)
  b) Mättes den relativa luftfuktigheten innan golvläggning?
  JaNej
  c) Har undergolvet stöpts under de senaste två åren?
  JaNej
  d) Mättes undergolvet efter eventuell restfukt innan påläggning?
  JaNej

  e) Är golvet plant i förhållande till lägginstruktionerna?
  JaNej
  f) Finns det något underliggande utrymme (t.ex. källare)?
  JaNej

  5) Läggning och skötsel av golvet

  a) Vilken typ av golvvärme är det under golvet?
  VattenElektriskDet finns ingen golvvärme
  b) Ligger det expansionslister, övergångsprofiler e.d. i golvet?
  JaNej

  c) Hur långt är avståndet mellan ändstöden?
  d) Vilka rengöringsmedel har använts?
  e) Finns det ett avstånd på 10–12 mm till alla väggar, värmeledningar, dörrkarmar (fasta element)?
  f) Har dörrstopp eller sockellister monterats i golvet?
  JaNej
  g) Hur är golvet lagt?
  FastlimmatLöslagt
  h) I vilken typ av byggnad är golvet monterat?
  PrivatFöretag
  i) Var är det limmat?
  SkåraSpontDet har inte använts lim
  j) Vilket lim har använts?

  6) Ritning

  Ritning av rummet med tydlig markering av skadans läge. Kom ihåg att ange rummets längd och bredd i centimeter, och att märka ut dörren.:
  Lösningsförslag:

  7) VIKTIGT!

  Kom ihåg att bifoga bilder av rummet, liksom bilder av klagomål på produkten. Ladda upp filen här:

  8) Namntekning m.m.

  a) Ev. besiktningsdatum:
  b) Datum:
  c) Sätt din signatur här: